VCCI mời góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về đăng ký Doanh nghiệp.

VCCI mời góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định về đăng ký Doanh nghiệp.

13/01/2018 461
Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Kính gửi Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội,

 

Hiện tại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo). So với quy định hiện hành, Dự thảo có sửa đổi, bổ sung các nội dung về:

  1. Thủ tục chuyển đổi mô hình doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH, mô hình hộ kinh doanh sang doanh nghiệp; 
  2. Cấp giấy xác nhận ngành, nghề kinh doanh;
  3. Các quy định đối với con dấu doanh nghiệp;
  4. Thời hạn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng;
  5. Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp nước ngoài;
  6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  7. Bổ sung thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Trọng tài.

Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến tất cả các doanh nghiệp trong mọi ngành, nghề, lĩnh vực.

 

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

 

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ: http://vibOnline.com.vn - Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 25/01/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

 

Văn bản Vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email).

 

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

 

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.3577/459

 

Email. xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

 

Trần trọng ./.

 

Chúng tôi xin gửi đến Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội các tài liệu tham khảo:

 

Tải Công văn số 0071/PTM-PC của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) TẠI ĐÂY

 

Tải Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp TẠI ĐÂY

 

Tải Tờ trình về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp TẠI ĐÂY