30 Yếu tố của Giá trị Thương hiệu - Phần 2: Ứng dụng các yếu tố Giá trị vào quy trình Marketing

30 Yếu tố của Giá trị Thương hiệu - Phần 2: Ứng dụng các yếu tố Giá trị vào quy trình Marketing

12/04/2017 13

Mô hình “30 Yếu tố của Giá trị” tỏ ra rất hấp dẫn. Nó cho thấy nhiều hướng mà các thương hiệu có thể lựa...

30 Yếu tố của Giá trị Thương hiệu - Phần 2: Ứng dụng các yếu tố Giá trị vào quy trình Marketing

30 Yếu tố của Giá trị Thương hiệu - Phần 2: Ứng dụng các yếu tố Giá trị vào quy trình Marketing

12/04/2017 13

Mô hình “30 Yếu tố của Giá trị” tỏ ra rất hấp dẫn. Nó cho thấy nhiều hướng mà các thương hiệu có thể lựa...

30 Yếu tố của Giá trị Thương hiệu - Phần 1: Mở rộng tháp nhu cầu Maslow để tăng trưởng doanh số

30 Yếu tố của Giá trị Thương hiệu - Phần 1: Mở rộng tháp nhu cầu Maslow để tăng trưởng doanh số

12/04/2017 18

Khi khách hàng đánh giá 1 sản phẩm hay dịch vụ, họ sẽ cân đo giữa giá trị mang lại và giá cả đưa ra. Định giá...

Những điều cơ bản về Quảng cáo và Thương hiệu

Những điều cơ bản về Quảng cáo và Thương hiệu

09/03/2017 27

Trước khi bắt tay vào xây dựng một chiến lược quảng cáo, ai cũng hiểu chiến lược cần phải tương thích với vị...

Tài liệu Facebook, sử dụng power editor

Tài liệu Facebook, sử dụng power editor

08/03/2017 30

Đây là một trong số ít những tài liệu FB được bình bày ngắn gọn và rõ ràng, được viết bởi 2 anh chị có kiến...