Văn bản Hiệp hội

STT Name Action
1 Quyết định số 19/QĐ-HH của HHQCVN: V/v Công nhận Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Công nghệ quảng cáo Việt Nam (VATC) Tải về
2 Quyết định số 18/QĐ-HH của HHQCVN: V/v Thành lập Câu lạc bộ Công nghệ Quảng cáo Việt Nam (VATC) Tải về
3 Công văn số 74/CV-HH của HHQCVN gửi Bộ Xây dựng: V/v góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Tải về
4 Công văn số 73/CV-HH của HHQCVN gửi UBND TP Hà Nội: V/v đề nghị thông báo quy hoạch quảng cáo trên địa bàn Hà Nội Tải về
5 Công văn số 1428/PTM-PC của VCCI gửi HHQCVN: V/v góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Tải về
6 Mẫu đăng ký tham gia Đoàn doanh nhân Quảng cáo Việt Nam tham dự triển lãm IPMEX Malaysia 2019 Tải về
7 Thông báo số 61/TB-HH của HHQCVN: V/v mời đăng ký tham dự triển lãm IPMEX Malaysia 2019 và kết hợp tham quan, tìm hiểu thị trường quảng cáo Singapore - Malaysia Tải về
8 Thư mời Hội viên VAA tham dự Hội thảo "Đạo đức và trách nhiệm trong hoạt động quảng cáo" Tải về
9 Công văn số 2588/BCT-AP của Bộ Công Thương gửi HHQCVN: V/v mời tham dự Chương trình XTTM, phát triển thị trường và đưa hàng vào siêu thị Nam Phi (T5/2019) Tải về
10 Công văn số 2590/BCT-AP của Bộ Công Thương gửi các Doanh nghiệp: V/v mời tham dự Chương trình XTTM, phát triển thị trường và đưa hàng vào siêu thị Nam Phi (T5/2019) Tải về