Văn bản Hiệp hội

STT Name Action
1 CV góp ý Dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Hà Nội 2022 Tải về
2 Thư mời tài trợ sự kiện "Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam - Đồng hành chuyển đổi số Quốc gia" Tải về
3 Quyết định thành lập Ban Vận động Thành lập Chi hội Quảng cáo Thủ Đô Tải về
4 Thư mời tham dự sự kiện "Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam - Đồng hành chuyển đổi số Quốc gia" Tải về
5 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 Tải về
6 Quyết định thành lập Ban tổ chức triển khai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 Tải về
7 Công văn số 63/CV-HHQC ngày 08/08/2022 của Hiệp Hội Quảng cáo Việt Nam về việc "Góp ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại NĐ 38/2021/NĐ-CP Tải về
8 Công văn số 65/CV-HH ngày 19/08/2022 của Hiệp Hội Quảng cáo Việt Nam về việc "Góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 45/2010/NĐ-CP Tải về
9 Báo Cáo Tổng Kết Về Việc Thi Hành Luật Quảng Cáo Của Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam Tải về
10 Công văn số 45 ngày 21/9/2021 của Hiệp Hội Tinh Dầu Hương Liệu Mỹ Phẩm Việt Nam về việc "Góp ý về luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết" Tải về