HIỆP HỘI QUẢNG CÁO VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà Hát Múa Rối Việt Nam, 361 Trường Chinh - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.
Điện thoại: (+8404).39365794. Fax: (+8404).39366104
Website: www.vaa.org.vn / Email: info@vaa.org.vn

Gửi ý kiến của bạn cho chúng tôi