Quảng cáo phát thanh (Radio) là gì?

Quảng cáo phát thanh (Radio) là gì?

17/03/2017 5859

Quảng cáo trên radio hay còn gọi là spot phát sinh khi người bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ đem tài sản có giá trị,...

Quảng cáo trên Radio - sức mạnh của tiếp thị truyền miệng

Quảng cáo trên Radio - sức mạnh của tiếp thị truyền miệng

20/03/2017 2348

Lời nói có thể tạo ra hình ảnh, nhạc điệu, cảm xúc. Là sức mạnh của tiếp thị truyền miệng, quảng cáo trên radio...

Truyền thông quảng cáo trên Radio

Truyền thông quảng cáo trên Radio

20/03/2017 6298

Truyền thông quảng cáo radio là một hình thức truyền thông đặc biệt vì nó có phương thức và con đường tác động...

Quảng cáo trên Radio: Làm thế nào để tối ưu hiệu quả

Quảng cáo trên Radio: Làm thế nào để tối ưu hiệu quả

20/03/2017 4637

Quảng cáo trên radio cùng với báo giấy, in ấn và TV là một trong những hình thức quảng cáo truyền thống phổ biến...

Bạn đã từng bỏ qua quảng cáo trên radio

Bạn đã từng bỏ qua quảng cáo trên radio

20/03/2017 4357

Khi chiếc radio nghe đài đang bị quên lãng vì sự phát triễn quá mạnh của các kênh truyền thông hiện đại như tivi,...

Quảng cáo trên Radio: Quảng cáo truyền thông từ lời nói

Quảng cáo trên Radio: Quảng cáo truyền thông từ lời nói

20/03/2017 3854

Quảng cáo trên radio là hình thức quảng cáo truyền thống nhưng vẫn mang giá trị, hiệu quả của thời đại, là giải...

Quảng cáo phát thanh (Radio) là gì?

Quảng cáo phát thanh (Radio) là gì?

17/03/2017 5859

Quảng cáo trên radio hay còn gọi là spot phát sinh khi người bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ đem tài sản có giá trị,...