AFAA annual report 2017

AFAA annual report 2017

24/04/2018 386

Founded in 1978, AFAA has representations in 20 Asian locations. Its primary objectives are to unify all Asian associations involved in the various...

AFAA annual report 2017

AFAA annual report 2017

24/04/2018 386

Founded in 1978, AFAA has representations in 20 Asian locations. Its primary objectives are to unify all Asian associations involved in the various...

AdAsia Bali 2017

AdAsia Bali 2017

02/11/2017 431

Korea Sign Historic Partner Agreement | Ramesh Narayan Elected President of IAA India | AFAA Fastrack | AFAA Guest of Honour at Nepal Ice Crity...

Lịch sử AdAsia và logo, chủ đề qua các kỳ đại hội

Lịch sử AdAsia và logo, chủ đề qua các kỳ đại hội

27/02/2017 572

AdAsia (Đại hội Quảng cáo Châu Á) là sự kiện quảng cáo, truyền thông lớn trong khu vực, được tổ chức hai năm một...

Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh về người sử dụng điện thoại thông minh

Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh về người sử dụng điện thoại thông minh

27/02/2017 879

Việt Nam là một trong bốn nước (P4) trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng nhanh về người sử...

5 dự đoán về mobile marketing tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương năm 2017​​​​​​​​​​​​​​

5 dự đoán về mobile marketing tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương năm 2017​​​​​​​​​​​​​​

27/02/2017 827

Rohit Dadwal – Giám đốc điều hành của Mobile Marketing Association, hiệp Hội phi lợi nhuận lớn nhất tên toàn thế giới...