Khảo sát phản ánh vướng mắc tình hình doanh nghiệp thuế - hải quan năm 2020

Khảo sát phản ánh vướng mắc tình hình doanh nghiệp thuế - hải quan năm 2020

23/09/2020 11

Khảo sát phản ánh các vấn đề về thuế, hải quan, chuẩn bị Hội nghị đối thoại DN năm 2020

Khảo sát phản ánh vướng mắc tình hình doanh nghiệp thuế - hải quan năm 2020

Khảo sát phản ánh vướng mắc tình hình doanh nghiệp thuế - hải quan năm 2020

23/09/2020 11

Khảo sát phản ánh các vấn đề về thuế, hải quan, chuẩn bị Hội nghị đối thoại DN năm 2020

Dự thảo lần 3 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Dự thảo lần 3 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

21/08/2020 102

Trong Dự thảo lần 3, nhiều ý kiến đóng góp của VAA và các đơn vị thành viên đã được Ban soạn thảo nghiên cứu,...

Công văn số 1448/PTTH&TTĐT ngày 05/08/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ TT&TT về phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 1448/PTTH&TTĐT ngày 05/08/2020 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ TT&TT về phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

07/08/2020 105

Công văn hỏa tốc của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ TT&TT. Về việc phối hợp thực hiện công...

Góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực VH và QC

Góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực VH và QC

09/07/2020 180

Sau khi xin ý kiến Hội viên đóng góp cho Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn...