HH QUẢNG CÁO VN
VĂN PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIA NHẬP
HIỆP HỘI QUẢNG CÁO VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HH ngày 27/3/2017 của Ban chấp hành Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khóa IV (Hiệp hội), kỳ họp thứ 2, thủ tục đăng ký tham gia Hiệp hội được quy định như sau:

 

1. Hồ sơ đăng ký tham gia Hiệp hội gồm:

 

- Đơn đăng ký tham gia Hiệp hội (theo mẫu);

 

- Đối với HV tập thể: Bản sao đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập tổ chức;

 

- Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.


2. Lệ phí gia nhập (một lần):


- Đối với HV tập thể : 1.000.000 đồng (một triệu);


- Đối với HV cá nhân: 200.000 đồng (hai trăm nghìn).

 
3. Hội phí hàng năm:


- Hội viên tập thể: 2.000.000 đồng/năm (hai triệu/năm);

 
- Hội viên cá nhân: 500.000 đồng/năm (năm trăm nghìn/năm)


Hồ sơ gửi về trực tiếp về văn phòng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam hoặc gửi bản Scan qua email hhqcvn@vaa.org.vn

Sau 15 ngày sẽ có thông báo chấp nhận (hoặc không chấp nhận) của Hiệp hội.

 

Nếu được chấp nhận, tổ chức (hoặc cá nhân) sẽ chuyển lệ phí và hội phí về Văn phòng Hiệp hội theo địa chỉ: Tầng 4, Số nhà 361 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội hoặc chuyển vào tài khoản: Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam số 020000549909 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, chi nhánh Hà Nội, 65 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

 

Sau khi nhận được lệ phí, hội phí, Hiệp hội sẽ ra Quyết định công nhận hội viên./

 

                                                                                     

                                                                                                        TL  CHỦ TỊCH HHQCVN


                                                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG


                                                                                                 (đã ký)


                                                                                                             Nguyễn Thanh Hà

 

Tải Thủ tục đăng ký tham gia Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam TẠI ĐÂY

 

Tải Đơn đăng ký gia nhập Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam dành cho cá nhân TẠI ĐÂY

 

Tải Đơn đăng ký gia nhập Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam dành cho doanh nghiệp TẠI ĐÂY