SÁNG KIẾN VÀ NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC

SÁNG KIẾN VÀ NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh...

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phát triển và phổ biến các tài...

TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH

TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cung cấp một mạng lưới các hội...


Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 29

Thời gian: Từ 10/04 đến 13/04/2019 | Địa điểm: Trung tâm Triển...

Triển lãm Phát thanh Truyền hình và Thiết bị Nghe nhìn 2019

Thời gian: 03/04 - 05/04/2019 | Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và...

Triển lãm LED/OLED, thiết bị chiếu sáng, bảng quảng cáo 2019

Thời gian: Từ 23/05 đến 25/05/2019 | Địa điểm: Trung tâm Triển...

Social

Đang trực tuyến :
113
Hôm nay :
2,613
Đã truy cập :
2,910,337