SÁNG KIẾN VÀ NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC

SÁNG KIẾN VÀ NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh...

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam phát triển và phổ biến các tài...

TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH

TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cung cấp một mạng lưới các hội...


Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam lần thứ 27

Thời gian: Từ 23/10 đến 26/10/2018 | Địa điểm: Trung tâm Triển...

Triển lãm Quốc tế Ngành Công nghiệp nhựa và Cao su 2018

Thời gian: Từ 04/10 đến 07/10/2018 | Địa điểm: Trung tâm Triển...

Hội chợ Quốc tế Thực phẩm và Công nghệ chế biến Đồng Bằng Sông Cửu Long 2018

Thời gian: Từ 17/10 đến 21/10/2018 | Địa điểm: Trung tâm Xúc...

Social

Đang trực tuyến :
116
Hôm nay :
2,410
Đã truy cập :
2,196,640