VAA mời góp ý dự thảo Nghị định số 37/2006/NĐ-CP về xúc tiến thương mại

VAA mời góp ý dự thảo Nghị định số 37/2006/NĐ-CP về xúc tiến thương mại

06/07/2017 1681
Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam rất mong Quý Hội viên đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Kính gửi Quý hội viên Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam,

 

Văn phòng Hiệp hôi Quảng cáo Việt Nam xin chuyển đến Quý hội viên thư của VCCI(Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)  mời góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 vè xúc tiến Thương mại.

Nghị định này liên quan nhiều đến lĩnh vực khuyến mại, hội chợ, triển lãm...có những vấn đề rất thiết thân đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này nằm trong Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam. Do vậy, Hiệp hội đề nghị các quý Hội viên nghiên cứu kỹ và góp ý cụ thể, đầy đủ đúng thời hạn và chuyển trực tiếp về VCCI (đồng cc cho HHQCVN) như địa chỉ kèm theo.

 

  • Văn phòng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Ban Pháp chế VCCI:

Địa chỉ: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

 Và

  • Văn phòng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam:

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà Hát Múa Rối Việt Nam, 361 Trường Chinh - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 024.39365794.

Email: hhqcvn@vaa.org.vn

 

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Hội viên trước ngày 18/07/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

 

Trân trọng./.

 

Chúng tôi xin gửi đến Quý Hội viên bản dự thảo:

 

Tải Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 TẠI ĐÂY

Tải Báo cáo đánh giá tác động của các chính sách trong Đề nghị dự thảo Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 TẠI ĐÂY