Thư mời tham gia chương trình "KHẢO SÁT SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ II/2020 VÀ TÁC ĐỘNG CỦA GIAI ĐOẠN 2 DỊCH COVID-19 ĐẾN DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG"

Thư mời tham gia chương trình "KHẢO SÁT SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ II/2020 VÀ TÁC ĐỘNG CỦA GIAI ĐOẠN 2 DỊCH COVID-19 ĐẾN DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG"

19/08/2020 129
Kính gửi Quý doanh nghiệp thành viên, hội viên HHQCVN
VP HHQCVN xin gửi đến Quý doanh nghiệp thành viên, hội viên công văn của VCCI mời các doanh nghiệp tham gia vào chương trình "KHẢO SÁT SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP VIỆT NAM QUÝ II/2020 VÀ TÁC ĐỘNG CỦA GIAI ĐOẠN 2 DỊCH COVID-19 ĐẾN DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG".
Đây là cuộc khảo sát có ý nghĩa thiết thực, làm cơ sở để tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19 và đề xuất những giải pháp, kiến nghị để Nhà nươc xem xét, giải quyết. Vì vậy HHQCVN đề nghị các doanh nghiệp thành viên tích cực hưởng ứng, tham gia. 
Mọi thông tin chi tiết xin xem thêm trong file đính kèm, phiếu khảo sát  được VCCI tổng hợp theo 2 hình thức sau đây:
1. Tổng hợp theo mẫu phiếu trong file đính kèm (đơn vị hoặc tổ chức tham gia khảo sát điền thông tin rồi gửi lại qua email cho VCCI)
2. Thực hiện khảo sát trực tiếp qua đường link dưới đây