Thư mời HV VAA góp ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Thư mời HV VAA góp ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

12/07/2019 1806
Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hội viên đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Kính gửi Quý Hội viên,

 

Văn phòng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (HHQCVN) xin gửi đến Quý Hội viên công văn của VCCI đề nghị các doanh nghiệp góp ý vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng (văn bản kèm theo). Đây là văn bản có liên quan thiết thực, trực tiếp đến hoạt động của ngành quảng cáo, do vậy, HHQCVN đề nghị:

 

1. Các hội viên, các Hội, Hiệp hội, chi hội tổ chức cho Hội viên nghiên cứu, thảo luận, góp ý đầy đủ, cụ thể, chi tiết vào những v/đ liên quan trực tiếp đến hoạt động của mình và tập hợp thành văn bản góp ý, kiến nghị gửi về Văn phòng VCCI và Văn phòng HHQCVN.

 

2. Về thời hạn: Để kịp tổng hợp và có kiến nghị chung, đề nghị Hội viên và các Hội, Hiệp hội, chi hội gửi văn bản góp ý về Văn phòng VCCI và HHQCVN chậm nhất hêt ngày 15/7/2019.

 

Vì tầm quan trọng của văn bản đối với ngành quảng cáo, Hiệp hội rất mong nhận được nhiều ý kiến của Quý Hội viên.

 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

 

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - Máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com

Web: http://vibonline.com.vn

 

Trân trọng./.

 

Xem Công văn số 1428/PTM-PC của VCCI gửi tới HHQCVN: TẠI ĐÂY

 

Tải Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng: TẠI ĐÂY