Thông báo về việc đăng ký dự Triển lãm ISLE ở Quảng Châu và Hội chợ NAB 2018 ở Las Vegas

Thông báo về việc đăng ký dự Triển lãm ISLE ở Quảng Châu và Hội chợ NAB 2018 ở Las Vegas

09/12/2017 1168

Năm 2017, Hiệp hội quảng cáo Việt Nam đã tổ chức thành công 03 đoàn doanh nhân của  Hiệp hội tham dự các hoạt động đối ngoại, nắm bắt kiến thức và xu thế phát triển của ngành quảng cáo và kinh tế toàn cầu.

Năm 2018, kế thừa những hoạt động đã đạt được, Hiệp hội thông báo kế hoạch tổ chức đoàn đi nước ngoài để lãnh đạo các doanh nghiệp chủ động xem xét nhu cầu, sắp xếp công việc và đăng ký cử người tham gia các đoàn:

  1. Dự triển lãm ISLE 2018 từ ngày 03-06/3/2018 tại Quảng Châu Trung Quốc
  2. Dự hội chợ NAB 2018 từ 07-12/4/2018

Thời hạn đăng ký tới trước ngày 20/12/2017.

Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa đối với việc nắm bắt kiến thức và xu thế phát triển của ngành quảng cáo và kinh tế toàn cầu. Vì vậy Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam kính gửi Quý hội viên cùng xem xét tham gia.

 

Trân trọng./.

Xem thông báo của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam tại đây