Thông báo về công văn số 73 của VAA gửi lên UBND Hà Nội và công văn số 74 gửi lên Bộ Xd

Thông báo về công văn số 73 của VAA gửi lên UBND Hà Nội và công văn số 74 gửi lên Bộ Xd

18/07/2019 1584
Hiệp hội quảng cáo Việt Nam (VAA) vừa gửi công văn 73/CV-HH lên UBND TP Hà Nội đề nghị sớm công bố quy hoạch quảng cáo ngoài trời và gửi công văn 74/CV-HH lên Bộ Xây dựng để góp ý về dự thảo Luật sửa đổi theo đề xuất của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Kính gửi Quý Hội viên,

 

Căn cứ theo Quyết định số 1997/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội đã ban hành (24/04/2018) V/v Phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2050"

 

Tuy nhiên từ đó đến nay đã hơn một năm những các doanh nghiệp vẫn chưa tiếp xúc được với đề án công khai và bản vẽ quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương như quy định tại Luật Quảng cáo khiến hoạt động của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn

 

Từ thực tế trên, HHQCVN đã gửi công văn số 73/CV-HH lên UBND TP Hà Nội đề nghị Thành phố sớm cho công bố công khai Quy hoạch chi tiết quảng cáo ngoài trời và trên cơ sở đó cho triển khai thực hiện theo các ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành và các hội nghề nghiệp, doanh nghiệp liên quan. HHQCVN cũng mong muốn UBND Thành phố tổ chức gặp và đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp quảng cáo để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch nói trên.

 

Ngoài ra, HHQCVN cũng gửi công văn số 74/CV-HH lên Bộ Xây dựng để đóng góp một số ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi theo đề nghị của VCCI tại công văn số 1428/PTM-PC (01/07/2019).

 

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã up 2 Công văn này lên trang Web của Hiệp hội: www.vaa.org.vn để Quý Hội viên tham khảo.

 

Trân trọng./.

 

Xem Công văn số 73/CV-HH của HHQCVN gửi lên UBND TP Hà Nội TẠI ĐÂY

 

Xem Công văn số 74/CV-HH của HHQCVN gửi lên Bộ Xây dựng TẠI ĐÂY