HCM đối thoại về chủ đề "Quy định về thực hiện biển hiệu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh"

HCM đối thoại về chủ đề "Quy định về thực hiện biển hiệu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh"

26/12/2017 373

Ngày hôm nay, 26/12/2017, Sở VHTT TP HCM đã tổ chức đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và Hội Quảng cáo TP năm 2017 về chủ đề "Quy định về thực hiện biển hiệu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh". Tại đây các vấn đề nhức nhối liên quan đến biển hiệu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được hiệp hội đề xuất lên Sở VHTT TP HCM.

 

Ông Võ Trọng Nam, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM trực tiếp chỉ đạo cuộc đối thoại.

 

Mọi thông tin và kết quả từ cuộc đối thoại sẽ được cập nhật sớm nhất trên trang http://vaa.org.vn/