Đóng góp ý kiến xd Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐT và Luật DN

Đóng góp ý kiến xd Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ĐT và Luật DN

30/01/2019 256
Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp,

 

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Đối với Luật Đầu tư, Dự thảo sửa đổi nhiều vấn đề quan trọng như thủ tục đầu tư, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, địa vị pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài, bãi bỏ 26 ngành nghề kinh doanh có điều kiện… Đối với Luật Doanh nghiệp, Dự thảo sửa đổi các quy định liên quan đến doanh nghiệp nhà nước, tổ chức, hoạt động, quản trị của doanh nghiệp, bãi bỏ con dấu doanh nghiệp, chế độ báo cáo, yêu cầu thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp… Dự kiến văn bản ảnh hưởng đến hoạt động của tất cả các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/ Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

 

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải đính kèm theo Thư này và được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn - Mục Dự thảo. . VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 22/02/2019 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

 

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - Máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Web:   vibonline.com.vn

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

 

Chúng tôi xin gửi đến Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội các tài liệu tham khảo:

 

Tải Công văn số 0137/PTM-PC của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): TẠI ĐÂY

 

Tải Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: TẠI ĐÂY

 

Tải Dự thảo Tờ trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: TẠI ĐÂY