TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH

TỔ CHỨC HỘI THẢO VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH

19/01/2017
Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cung cấp một mạng lưới các hội thảo, sự kiện của trong nước và quốc tế. Để hỗ trợ sự phát triển của các thành viên và toàn bộ cá thể trong ngành, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam sẽ thiết lập chương trình bao gồm việc phối hợp các chuyên gia trong ngành, sự trao đổi khả năng, cùng với việc xây dựng quan hệ đối tác và phát triển kinh doanh.