SÁNG KIẾN VÀ NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC

SÁNG KIẾN VÀ NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC

09/01/2017
Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong ngành và tổ chức các cuộc đối thoại nhằm thúc đẩy sự phát triển các kỹ thuật và các framework, các ví dụ thực tiễn & các hướng dẫn, và cuối cùng là phát triển thành các tiêu chuẩn và các điều khoản. Thêm vào đó, các nghiên cứu của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam sẽ cung cấp các thống kê về sự ảnh hưởng của thị trường đến việc tiếp thị, kinh doanh và quản lý, và ra quyết định.