Văn bản Hiệp hội

STT Name Action
1 Công văn số 101/CV - HH của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam: V/v Đề nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hoạt động quảng cáo tại Hà Nội Tải về
2 Bản góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của công ty cổ phần ACS Tải về
3 Bản góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của công ty Tầm nhìn mới Tải về
4 Bản góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của công ty Goldsun Tải về
5 Bản góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của chi hội Thừa Thiên Huế Tải về
6 Thư mời hội viên hiệp hội quảng cáo việt nam tham dự hội thảo 2 ngày (7-8/12/2017) về Tư duy thiết kế trong quá trình đổi mới kinh doanh của phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam Tải về
7 Mẫu đăng ký dự hội thảo 2 ngày (7-8/12/2017) về Tư duy thiết kế trong quá trình đổi mới kinh doanh Tải về
8 Nội dung chi tiết 2 ngày hội thảo (7-8/12/2017) về Tư duy thiết kế trong quá trình đổi mới kinh doanh Tải về
9 Dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời Tải về
10 Chương trình hoạt động của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam năm 2017 Tải về