Văn bản Hiệp hội

STT Name Action
1 Slide ngày thứ 2 hội thảo "Tư duy thiết kế trong đổi mới kinh doanh" tháng 12 năm 2017 Tải về
2 Slide ngày thứ 1 hội thảo "Tư duy thiết kế trong đổi mới kinh doanh" tháng 12 năm 2017 Tải về
3 Công văn số 108/CV-HH của Hiệp hội: V/v xin ý kiến về thẩm quyền quản lý và đầu tư, khai thác, sử dụng bảng quảng cáo trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Tải về
4 Công văn số 101/CV - HH của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam: V/v Đề nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hoạt động quảng cáo tại Hà Nội Tải về
5 Bản góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của công ty cổ phần ACS Tải về
6 Bản góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của công ty Tầm nhìn mới Tải về
7 Bản góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của công ty Goldsun Tải về
8 Bản góp ý dự thảo QCVN về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời của chi hội Thừa Thiên Huế Tải về
9 Thư mời hội viên hiệp hội quảng cáo việt nam tham dự hội thảo 2 ngày (7-8/12/2017) về Tư duy thiết kế trong quá trình đổi mới kinh doanh của phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam Tải về
10 Mẫu đăng ký dự hội thảo 2 ngày (7-8/12/2017) về Tư duy thiết kế trong quá trình đổi mới kinh doanh Tải về