Mời góp ý dự thảo Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và Quảng cáo

Mời góp ý dự thảo Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và Quảng cáo

27/07/2022 357

Kính gửi Quý hội viên, doanh nghiệp!

Văn phòng HHQCVN xin gửi đến Quý Hôi viên, Doanh nghiệp công văn 1150/PTM-PC của VCCI mời góp ý dự thảo Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và Quảng cáo (bổ sung).

Vì thời gian có hạn, Đề nghị Quý hội viên quan tâm nghiên cứu, góp ý và trực tiếp gửi về VCCI theo địa chỉ tại công văn trước ngày 10/8/2022, đồng thời CC cho VP HHQCVN biết, tổng hợp chung.

Trân trọng cảm ơn./.".

Xem Tờ trình: Tại đây 

Xem Nghị định: Tại đây