Hiệp hội Quảng cáo Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 -2021

Hiệp hội Quảng cáo Đà Nẵng tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 -2021

19/04/2017 23
Ngày 14/4/2017, Hiệp hội Quảng cáo Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 -2021.

Vừa qua, ngày 14/4/2017, Hiệp hội Quảng cáo Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 -2021. Đại hội đã thông qua Chương trình công tác và bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ II gồm 15 ủy viên và Ban Thường vụ gồm 05 ủy viên do Ông Lê Đức Tốn, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Quảng cáo, Trang trí Nội thất Lê Nguyễn lầm Chủ tịch. 

 

Ông Đinh Quang Ngữ, Chủ tịch VAA đã đến dự và phát biểu chào mừng Đại hội.