Nghệ thuật mô tả sản phẩm trong một câu

Nghệ thuật mô tả sản phẩm trong một câu

10/05/2017 214

Trong những bài phỏng vấn gần đây, CEO của Facebook và Uber đều chỉ ra cách thông minh để giới thiệu đến khách hàng...

Tuyển tập 137 mẫu quảng cáo Instagram ấn tượng

Tuyển tập 137 mẫu quảng cáo Instagram ấn tượng

20/02/2017 137

Sáng tạo là sự học hỏi, kết hợp linh hoạt. Sự mới mẻ, cũ kỹ, tươi mới hay già nua đều có thể sáng tạo.

Tuyển tập 500 mẫu quảng cáo Facebook ấn tượng

Tuyển tập 500 mẫu quảng cáo Facebook ấn tượng

20/02/2017 180

Sáng tạo là sự học hỏi, kết hợp linh hoạt. Sự mới mẻ, cũ kỹ, tươi mới hay già nua đều có thể sáng tạo. Cùng...