Văn bản Hiệp hội

STT Name Action
1 Công văn số 72/CV-HH của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam gửi Sở Xây dựng Hà Nội: V/v đề nghị hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo tại các quận, huyện Tải về
2 Công văn số 73/CV-HH của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam gửi Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội: V/v góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Hà Nội Tải về
3 Chương trình (dự kiến) tham dự Triển lãm KOSIGN 2018 (Sài Gòn - Hàn Quốc) Tải về
4 Chương trình (dự kiến) tham dự Triển lãm KOSIGN 2018 (Hà Nội - Hàn Quốc) Tải về
5 Mẫu đăng ký tham dự Triển lãm KOSIGN 2018 Tải về
6 Thông báo mời đăng ký tham dự Triển lãm Quốc tế KOSIGN 2018 tại Hàn Quốc Tải về
7 Đơn kiến nghị của các doanh nghiệp gửi lên chính phủ, UBND Tp.Hà Nội và các bộ ngành liên quan: V/v triển khai QHQC ngoài trời tại Hà Nội Tải về
8 Công văn số 62/CV-HH của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam: V/v đề nghị xem xét đơn kêu cứu của các doanh nghiệp quảng cáo tại Hà Nội Tải về
9 Lịch trình và chi phí dự kiến do SAIGONTOURIST cung cấp về "Chương trình tham quan xúc tiến thương mại tại Myanmar" (21 - 24/08/2018) Tải về
10 Thông tin về triển lãm quốc tế thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam VietAd 2018 (lần thứ 9) Tải về