Văn bản Hiệp hội

STT Name Action
1 Thư mời tham dự "Giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2021" Tải về
2 Công Ty TNHH Mặt Trời Vàng Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Luật Quảng Cáo Và Kiến Nghị Của Doanh Nghiệp Tải về
3 Hiệp Hội Quảng Cáo Thành Phố Đà Nẵng Báo Cáo: Về việc Báo cáo tổng kết thi hành Luật Quảng cáo Tải về
4 Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Đóng Góp Cho Tổng Kết Đánh Giá Thi Hành Luật Quảng Cáo Và Các Văn Bản Chi Tiết Quy Định Từ 2013 Đến Nay Tải về
5 Hội Quảng Cáo Thành Phố Hồ Chí Minh: Đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết Tải về
6 Đất Việt OOH - Đề Xuất Sửa Đổi Luật Quảng Cáo Tải về
7 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Đóng Góp Ý Kiển Về Quá Trình Thực Hiện Luật Quảng Cáo Và Các Văn Bản Liên Quan Tải về
8 Công văn số 2791/BVHTTDL - VHCS ngày 06/08/2021của Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch về việc " Tổng kết báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết" Tải về
9 Quyết Định số 2250/QĐ- BVHTTDL ngày 04/08/2021 của Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch về việc " Ban hành Kế hoạch Tổng Kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết" Tải về
10 Thể lệ bình xét do HHQCVN ban hành Tải về