Thông tin giải thưởng IAA Olive Crown thường niên lần thứ 13

Thông tin giải thưởng IAA Olive Crown thường niên lần thứ 13

12/01/2023 318
Thông tin giải thưởng IAA Olive Crown thường niên lần thứ 13

The Olive Crown Awards are in their 13th year now.

This is not just an industry initiative supported by IAA and AFAA, it is genuinely a good cause.

These awards salute creative excellence in communicating sustainability.

We have received consistent support in terms of entries from some members of AFAA (there is no entry fee), and we look forward to an enthusiastic response from all members this time.

Please send out these attached creatives to all your members.

Thank you,

Ramesh Narayan

Director Strategy

-------------------------

Chào mừng mùa giải thứ 13 của Giải Olive Crown Awards,

Đây không đơn thuần là một sáng kiến chuyên ngành với sự ủng hộ của IAA và AFAA mà còn là một hoạt động thực sự mang ý nghĩa cao đẹp.
Giải thưởng này tôn vinh những sáng tạo xuất sắc trong việc truyền thông về phát triển bền vững.
Chúng tôi đã nhận được lượng đăng ký từ một số hội viên thuộc AFAA, và hiện đang tìm kiếm thêm sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn bộ hội viên cho mùa giải năm nay (việc đăng ký hoàn toàn miễn phí).
Đề nghị các vị chuyển thông tin về các sáng kiến (đính kèm) cho hội viên thuộc tổ chức của mình.
Trân trọng cảm ơn.
Giám đốc Chiến lược””