Lễ hội Marketing Số hóa The K-Insightful AdAsia 2023 Seoul

Lễ hội Marketing Số hóa The K-Insightful AdAsia 2023 Seoul

15/08/2023 156
Từ Đại hội đầu tiên vào năm 1958 tại Tokyo, AdAsia đã được tổ chức 32 kỳ trong 64 năm qua với hơn 1 triệu lượt khách từ 20 quốc gia.

Lễ hội Marketing số hóa AdAsia 2023 là sự kiện lớn nhất châu Á với các lĩnh vực quảng cáo, nội dung số, phương tiện nghe nhìn, truyền thông sang tạo và thị trường,…trong 64 năm qua.

Đây là dịp định nghĩa lại quảng cáo trong thời đại Chuyển đổi số.

Xem them chi tiết về chương trình: Tại đây