Hội thảo trực tuyến Trọng tài và hòa giải tại Việt Nam trong bối cảnh Covid-19: Một số hướng dẫn thực tiễn nhằm giảm thiểu thiệt hại của đại dịch đối với hoạt động thương mại của doanh nghiệp

Hội thảo trực tuyến Trọng tài và hòa giải tại Việt Nam trong bối cảnh Covid-19: Một số hướng dẫn thực tiễn nhằm giảm thiểu thiệt hại của đại dịch đối với hoạt động thương mại của doanh nghiệp

23/05/2020 115
Nhằm hỗ trợ thông tin về rủi ro pháp lý và các phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả giúp giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Viện Trọng tài Anh Chi nhánh tại Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề "Trọng tài và Hòa giải Việt Nam trong bối cảnh Covid-19: Một số hướng dẫn thực tiễn nhằm giảm thiểu thiệt hại của đại dịch đối với hoạt động thương mại của doanh nghiệp"

Kính gửi Qúy hội viên VAA,

VP HHQCVN xin gửi Qúy HV thư của  Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam mời dự hội thảo trực tuyến với chủ đề "Trọng tài và Hòa giải Việt Nam trong bối cảnh Covid-19: Một số hướng dẫn thực tiễn nhằm giảm thiểu thiệt hại của đại dịch đối với hoạt động thương mại của doanh nghiệp".  

Đây là hình thức hội thảo trực tuyến, đề nghị Qúy HV nào có quan tâm xin đăng ký trực tiếp với BTC như hướng dẫn của BTC tại thư này.
Trân trọng./.
 
Link đăng ký: Tại đây