Hiệp Hội QCVN tham dự Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa"

Hiệp Hội QCVN tham dự Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa"

23/12/2022 325
Ngày 17/12/2022, Theo Thư mời của Ban Tổ chức, Hiệp hội đã cử Đại diện tham dự Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”

Ngày 17/12/2022, Theo Thư mời của Ban Tổ chức, Hiệp hội đã cử Đại diện tham dự Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Bắc Ninh đồng tổ chức dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đồng chủ trì với sự tham dự trực tiếp của khoảng 800 đại biểu trong cả nước.

Quý hội viên có thể tham khảo các tài liệu Hội thảo qua Website https://me-qr.com/z.j1x7os.".