Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức lễ ra mắt và công bố thành lập Hiệp hội

Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức lễ ra mắt và công bố thành lập Hiệp hội

18/05/2022 256
Ngày 17/5/2022, tại Hà Nội, HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM đã tổ chức lễ ra mắt và công bố thành lập Hiệp hội.

Trong Lễ ra mắt, Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã ký với Hiệp hội Blockchain Chương trình Hợp tác toàn diện về thúc đẩy chiến lược ứng dụng Blockchain trong kinh tế số và chuyển đổi số Quốc gia.