Góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực VH và QC

Góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực VH và QC

09/07/2020 235
Sau khi xin ý kiến Hội viên đóng góp cho Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Hiệp hội đã nhận được văn bản góp ý của mốt số thành viên, hội viên.

KG QUÝ THÀNH VIÊN, HỘI VIÊN VAA

Sau khi xin ý kiến Hội viên đóng góp cho Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, Hiệp hội đã nhận được văn bản góp ý của mốt số thành viên, hội viên. Nhìn chung, những ý kiến đóng góp cụ thể vào Dự thảo không nhiều, phần lớn là nêu những vướng mắc, bất cập và đề xuất làm rõ, sửa đổi Luật Quảng cáo và các văn bản liên quan.
Trên cơ sở góp ý của thành viên, hội viên, Hội đồng Chuyên môn VAA đã nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất và Chủ tịch VAA đã ký văn bản chính thức gửi VP Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để góp ý xây dựng Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Văn phòng xin gửi đến Quý thành viên, hội viên văn bản của Hiệp hội kèm đây để tham khảo. Ban Soạn thảo Nghị định còn tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước đến hết tháng 7/2020. Trong thời hạn này, nếu Quý hội viên có thêm ý kiến đóng góp thì trực tiếp gửi về BST và CC cho VP VAA để tiếp nhận.
Trân trọng cảm ơn./.