Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 181/2013/NĐ-CP

Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 181/2013/NĐ-CP

25/08/2020 199
Kính gửi Quý thành viên, hội viên VAA
Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân góp ý vào Dự thảo " Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo
Đây là văn bản quan trọng, liên quan thiết thực, trực tiếp đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo. Hiệp hội kính đề nghị các thành viên, hội viên của Hiệp hội, đặc biệt những đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, nghiên cứu kỹ và có những ý kiến đóng góp xác đáng để Dự thảo được hoàn chỉnh.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi trực tiếp qua cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Thông tin & Truyền thông (mục lấy ý kiến nhân dân) trước ngày 19/10/2020 hoặc gửi về VP HHQCVN trước ngày 05/10/2020 để tổng hợp trình CP.
VP xin gửi kèm tài liệu để quý thành viên tiện tham khảo, góp ý.
Trân trọng cảm ơn./.
 
DỰ THẢO Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo
TỜ TRÌNH Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 181/2013/NĐ-CP