Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020

Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020

02/10/2020 581

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hội viên

Để có cơ sở xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020, trong đó có các quy định về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang tiến hành triển khai lấy ý kiến đối với 02 nội dung:

1) Rà soát vướng mắc trong quá trình thực hiện quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài[1];

2) Dự thảo Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài[2], gồm các quy định về các ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường, hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, nguyên tắc áp dụng và các điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có văn bản mời các Hiệp hội/Doanh nghiệp chia sẻ thông tin, đóng góp ý kiến đối với 02 nội dung nêu trên, đặc biệt là ngành quảng cáo được đưa vào  danh mục ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài đã được hợp lý chưa? 

(Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo) . 

HHQCVN kính đề nghị Quý HV nghiên cứu, đóng góp ý kiến gửi về VCCI  (có thể gửi trước qua fax hoặc email) trước ngày 16/10/2020  theo địa chỉ: 

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn ./.

 

Dự thảo Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Công văn Xin ý kiến Dự thảo Danh mục