Dự thảo lần 3 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

Dự thảo lần 3 Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo

21/08/2020 172
Trong Dự thảo lần 3, nhiều ý kiến đóng góp của VAA và các đơn vị thành viên đã được Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa vào Dự án.
Kính gửi Quý Hội viên
Sau khi gửi Dự thảo (lần 2) Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo để lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, tổ chức và cá nhân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo (lần 3). Trong Dự thảo này, nhiều ý kiến đóng góp của VAA và các đơn vị thành viên đã được Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa vào Dự án.
Văn phòng VAA xin gửi Quý hội viên  Dự thảo lần 3 và bản tổng hợp ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân của Ban soạn thảo để Quý hội viên tham khảo và có thể đóng góp thêm ý kiến.
Trân trọng./.