Đại hội thành lập Chi hội Quảng cáo Thủ đô, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội thành lập Chi hội Quảng cáo Thủ đô, nhiệm kỳ 2022-2025

23/11/2022 144
Ngày 16/11/2022, tại Hà Nội, Đại hội thành lập Chi Hội Quảng cáo Thủ Đô lần thứ I đã thành công tốt đẹp dưới sự bảo trợ của Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam.

Tham dự Đại hội có Nhà báo Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam; các ông bà Ủy viên BTV, BCH Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam; cùng đông đảo các thành viên sáng lập Chi hội Quảng cáo Thủ đô.

Chi hội Quảng cáo Thủ Đô có tên viết tắt là CAA (Capital Advertising Association), được thành lập theo Quyết định số 41/QĐ-BTV, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam.

Chi hội Quảng cáo Thủ đô là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tập hợp và đại diện cho công đồng các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng, sản phẩm, dịch vụ quảng cáo các loại hình khác nhau. Là cơ quan đại diện để thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các hội viên.

Đại hội đã bầu ra 10 Ủy viên Ban chấp hành. Bà Trần Thị Thanh Trà, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Táo Đỏ được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Chi hội Quảng cáo Thủ đô khóa 1, nhiệm kỳ 2022-2025.

Một só hình ảnh Đại hội: