Cuộc thi sáng tác Logo Bảo dưỡng Thân tâm thời Covid

Cuộc thi sáng tác Logo Bảo dưỡng Thân tâm thời Covid

17/03/2022 638

Được sự ủng hộ của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và bảo trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chương trình Truyền thông Việt đồng hành cùng doanh nghiệp, Hội đồng sáng lập Nền tảng không gian số vì sức khỏe cộng đồng (CCH) đã tổ chức Cuộc thi Quốc tế thiết kế Logo "Chương trình Bảo dưỡng Thân tâm thời COVID".

Xem chương trình: Tại đây