Bắc Giang: Công bố Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh

Bắc Giang: Công bố Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh

23/11/2022 320
Ngày 22/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, TP, đơn vị liên quan và doanh nghiệp tư vấn xây dựng quy hoạch.

Các đại biểu dự hội nghị công bố quy hoạch.

Sau gần 10 năm thực hiện Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt “Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, hoạt động quảng cáo ngoài trời đã đạt được một số kết quả tích cực, hiệu quả công tác tuyên truyền được nâng lên, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quảng bá hình ảnh, thương hiệu. Tuy nhiên, đến nay, Quy hoạch trên đã hết hiệu lực, không phù hợp với thực tiễn hoạt động quảng cáo giai đoạn hiện nay.

Do vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu với UBND tỉnh lập quy hoạch quảng cáo ngoài trời giai đoạn 2022- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch mới được nghiên cứu, xây dựng dựa trên các phần mềm tin học hiện đại, ứng dụng công nghệ số, phương tiện tiên tiến trong quản lý, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể của tỉnh.

Ngày 25/10/2022, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu của quy hoạch: Rà soát 100% các vị trí đã được quy hoạch trước đây để điều chỉnh phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời; điều chỉnh, bổ sung các vị trí tuyên truyền, quảng cáo đáp ứng tối đa nhu cầu thực tiễn tại địa phương.

Xác định địa điểm, kiểu dáng, kích thước, chất liệu, số lượng các phương tiện quảng cáo trên hệ thống đường giao thông; trong nội thành, nội thị. Số hóa dữ liệu quy hoạch, ứng dụng công nghệ thông tin định vị toàn cầu (GPS) quản lý 100% các vị trí quy hoạch...

Giai đoạn 2022 - 2030 tỉnh Bắc Giang quy hoạch 8 vị trí xây dựng/lắp dựng bảng tuyên truyền; màn hình tuyên truyền; phương tiện tuyên truyền dạng chữ, hình, biểu tượng, công nghệ chiếu không gian (ba chiều hoặc nhiều chiều) và 262 vị trí xây dựng/lắp dựng bảng tuyên truyền kết hợp quảng cáo thương mại. Trong đó, có 70 vị trí thực hiện quảng cáo thương mại, tập trung ở huyện Yên Dũng, Lục Nam, Hiệp Hòa Việt Yên và thành phố Bắc Giang.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang: Quy hoạch được phê duyệt sẽ góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quảng cáo, góp phần xây dựng Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển năng động.

Để triển khai thực Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đòi hỏi phải có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, đề nghị các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, TP quan tâm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao như: Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn đấu thầu các vị trí quảng cáo theo luật định; phối hợp với các đơn vị thẩm định các dự án đầu tư lắp dựng hệ thống tuyên truyền cổ động và quảng cáo không có mục đích sinh lời theo đúng quy hoạch.

Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định vị trí lắp đặt, kích thước, biện pháp bảo đảm an toàn giao thông khi thi công, hướng dẫn, kiểm tra, cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo quy định. UBND các huyện, TP tổ chức rà soát, sắp xếp lại những vị trí tuyên truyền, quảng cáo, bố trí nguồn kinh phí hàng năm để đầu tư xây dựng/lắp đặt các bảng tuyên truyền chính trị, hệ thống cột treo, giá treo băng-rôn, bảng quảng cáo rao vặt tại địa phương theo quy hoạch.

Để Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 triển khai hiệu quả, đại diện đơn vị tư vấn đã giới thiệu các nội dung chính của quy hoạch, cách sử dụng mã QR trong tìm vị trí, hồ sơ liên quan đến điểm quy hoạch quảng cáo ngoài trời./.