Kết quả tìm kiếm cho từ khóa: Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013

Trang chủ Tìm kiếm
Thanh lap Ban Chi dao Dai hoi Quang cao Chau A nam 2013

Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013

14/03/2017 1849

Ngày 26 tháng 7 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định " Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Quảng cáo Châu Á năm 2013 tại Việt Nam". Theo đó, Ban Chỉ đạo có trách...