Văn bản Hiệp hội

STT Name Action
1 Quyết định số 18/QĐ-HH của HHQCVN: V/v Thành lập Câu lạc bộ Công nghệ Quảng cáo Việt Nam (VATC) Tải về
2 Công văn số 74/CV-HH của HHQCVN gửi Bộ Xây dựng: V/v góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Tải về
3 Công văn số 1428/PTM-PC của VCCI gửi HHQCVN: V/v góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Tải về
4 Công văn số 72/CV-HH của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam gửi Sở Xây dựng Hà Nội: V/v đề nghị hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo tại các quận, huyện Tải về
5 Công văn số 73/CV-HH của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam gửi Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội: V/v góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Hà Nội Tải về
6 Đơn kiến nghị của các doanh nghiệp gửi lên chính phủ, UBND Tp.Hà Nội và các bộ ngành liên quan: V/v triển khai QHQC ngoài trời tại Hà Nội Tải về
7 Công văn số 62/CV-HH của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam: V/v đề nghị xem xét đơn kêu cứu của các doanh nghiệp quảng cáo tại Hà Nội Tải về
8 Công văn số 108/CV-HH của Hiệp hội: V/v xin ý kiến về thẩm quyền quản lý và đầu tư, khai thác, sử dụng bảng quảng cáo trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng Tải về
9 Công văn số 101/CV - HH của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam: V/v Đề nghị tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hoạt động quảng cáo tại Hà Nội Tải về
10 Quy định định mức, thời hạn đóng góp kinh phí thực hiện đề án, dự án, chương trình do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chủ trì Tải về