Văn bản Hiệp hội

STT Name Action
1 Công văn số 65/CV-HH ngày 19/08/2022 của Hiệp Hội Quảng cáo Việt Nam về việc "Góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 45/2010/NĐ-CP Tải về
2 Báo Cáo Tổng Kết Về Việc Thi Hành Luật Quảng Cáo Của Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam Tải về
3 Quyết định Ban hành Quy chế tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Quảng cáo Việt Nam" Tải về
4 Quyết định số 21/QĐ-HH ngày 25/05/2021: V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khóa V Tải về
5 Quyết định số 17/QĐ - HH ngày 25/12/2020: V/v Thành lập Ban Tổ chức sự kiện Tải về
6 Công văn số 97/CV-HHQC ngày 13/10/2020 : V/v Góp ý kiến dự thảo 1 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại NĐ 181/2013/NĐ-CP Tải về
7 Quyết định số 10/QĐ-BTV của Ban Thường vụ HHQCVN ngày 11/08/2020: V/v Thành lập Chi hội Quảng cáo tỉnh Hải Dương. Tải về
8 Công văn số 72/CV-HHQCVN ngày 06/07/2020: V/v Góp ý kiến dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Tải về
9 CV Đề xuất hỗ trợ chính sách cho các DN quảng cáo trong đại dịch Covid-19 Tải về
10 Quyết định số 19/QĐ-HH của HHQCVN: V/v Công nhận Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Công nghệ quảng cáo Việt Nam (VATC) Tải về