TT

Họ tên

 

Đơn vị /Chức vụ

Chức vụ

NK.V

Ghi chú

01

Ô. Nguyễn Trường Sơn

0913 230 770

truongson77mm@gmail.com

Chủ tịch HĐQT Cty CP Truyền thông, giải trí MONOSTARS

Chủ tịch

 

02

Ô. Nguyễn Thanh Đảo

0989 044 590

dao@dongnam.com.vn

Tổng GĐ Cty CP Quảng cáo và

Xúc tiến Thương mại Đông Nam,

TP HCM

P. Chủ tịch Thường trực

 

   03

Ô. Phạm Ngọc Cường

0903 351 387;

ngoccuongp@yahoo.com

GĐ Cty TNHH Sản xuất TM DV Quảng cáo Cường Khanh,

TP. HCM

P. Chủ tịch

 

04

B. Nguyễn Thu Giang

0913220766

Giangnt171971@gmail.com

TGĐ Cty CP  Những TrangVàng VN, Hà Nội

P. Chủ tịch

 

05

B. Nguyễn Thị Kiều Oanh

0904 288 008

oanhnguyen@goldsungroup.com.vn

GĐ Cty TNHH Mặt Trời Vàng,

Hà Nội

P. Chủ tịch

 

 

 

06

Ô. Trần Việt Tân

0911395555

tantran@newgroup.vn

CT HĐQT Cty CP Truyền thông VINAMA, TP. HCM

P. Chủ tịch

 

07

Ô. Trương Gia Bảo

0935188887

tammy@mvot.vn

CT HĐQT Cty CP Công nghệ Truyền thông Thương mại MVOT, TP.HCM

UV T.Vụ

 

08

Ô. Trương Hồng Sơn

0919.152.439

thson.dn@gmail.com

GĐ Cty TM & Dịch vụ

Hoàng Tuấn Anh, Đà Nẵng, 

UV T.Vụ

 

09

Ô. Đồng Xuân Thụ

0913 220 939

dongxuanthu@gmail.com

GĐ Cty Quảng cáo Báo chí 

Truyền hình VN, Hà Nội

UV T.Vụ

 

10

Ô. Nguyễn  Ngọc Tú

0913749479

        pdadhalong@gmail.com

GĐ Cty CP  Quảng cáo

Phương Đông, Hạ Long,

tỉnh Quảng Ninh

UVBCH

 

 

11

Ô. Hồ Tuấn Anh

0986008008

hotuananh@gmail.com

CT HĐQT Cty CP Công nghệ và Thương mại Nam Hà,  Hà Nội

UVBCH

 

12

Ô. Lê Thanh Ba

0903 214 932

hatuba.ceo@hatuba.com.vn

GĐ Cty Quảng cáo HATUBA, tỉnh Thanh Hóa

UVBCH

 

 

13

Ô. Nguyễn Minh Đức

0907253168

minhduc@imgroup.vn

Cty CP Công nghệ IM GROUP,

TP HCM

UVBCH

 

14

B. Nguyễn Thanh Hà

0913581182

thanhha@vaa.org.vn

P. TTK, Chánh VP HHQCVN,

Hà Nội

UVBCH

 

15

Ô. Trương Thạch Hải

 0939 9999 12

truonghai_efc@yahoo.com.vn

 

GĐ: Công ty Quảng cáo

Hải Vân, TP. Cần Thơ

UVBCH

 

16

 

B. Phạm Thị Thu Hằng

0904389483

Hang.pham@5smedia.vn

GĐ Cty TNHH Tư vấn và

truyền thông 5S, Hà Nội

UVBCH

 

17

Ô. Nguyễn Thanh Lâm

0903424243

lamnt@mic.gov.vn

Cục trưởng Cục Báo chí ,

Đại diện Bộ TTTT, Hà Nội

UVBCH

 

18

Ô. Phạm Từ Liêm

0913545979 Tuliem.pham@mcvnetworks.vn

CT HĐQT Cty CP Tập đoàn MCV, TP. HCM

UVBCH

 

19

B. Huỳnh Đinh Thái Linh

0908506516

Linh.hdl@becamex.com.vn

GĐ GĐ Cty TNHH MTV WTC

Bình Dương

UVBCH

 

20

Ô. Trần Nguyễn Phi Long

0949999917

Philong2809@gmail.com

GĐ Marketing Cty CP Vàng Bạc,

Đá Quý Phú Nhuận,TP. HCM

UVBCH

 

21

B.  Trần Thị Thanh Mai

0903 884716

thanhmai.tran@kantarmedia.com

Chủ tịch HĐTV Cty Mai Thanh, TGĐ TNS Media VN, TP.HCM

UVBCH

 

22

Ô. Nguyễn Ngọc Minh

0913879226

levanan@tiengiang.gov.vn

Nguyên GĐ Sở VHTTDL

tỉnh Tiền Giang

UVBCH

 

 

23

Ô. Nguyễn Văn Minh

0913055246

minh@hn.datvietvac.vn

Giám đốc Chi nhánh Công ty CP

Đất Việt tại Hà Nội.

UVBCH

 

24

Ô. Phạm Tuấn Nam

0965457777

      nampt@namviet-corp.vn

CT HĐQT Cty CP Đầu tư và

Phát triển Công nghệ Truyền thông Nam Việt, Hà Nội

UVBCH

 

25

Ô. Nguyễn Văn Nam

0903212216      

nguyenvannam@tvad-vtv.vn

P. GĐ Trung tâm Dịch vụ Quảng cáo Truyền hình TVAd , Hà Nội

UVBCH

 

26

    Ô. Lê Hoài Nhật

    0916 808 747

nhatlehoai@gmail.com   

GĐ Cty TNHH Xây dựng và

Quảng cáo Kiến Trẻ, TP. HCM

UVBCH

 

27

B. Nguyễn Thị Nhung

0918.935.311

anhthinhminhdn@gmail.com

GĐ Cty TNHH QC & Tổ chức

Sự kiện Ánh Thịnh Minh,

TP. Đà Nẵng

UVBCH

 

28

Ô. Nguyễn Quang Nhựt

0971798979

nhut@shojiki.vn

GĐ Công ty Quảng cáo Shojiki,

TP. HCM

UVBCH

 

29

Ô. Lê Tự Phương Quang    

0903832468

ltpquang@gmail.com

GĐ Trung tâm Tư vấn, Phát triển Quảng cáo Việt Nam, TP HCM

UVBCH

 

 

30

Ô. Phạm Hồng Sơn

0904225483

 abc0904225483@gmail.com

GĐ. CTY CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ và Quảng cáo

THÁI SƠN, TP. HCM

UVBCH

 

 

31

B. Đặng Thị Bạch Sương

0948 338 833

huelien.ct@gmail.com

GĐ Cty TNHH Thương mại QC

Huệ Liên, TP. Cần Thơ

UVBCH

 

 

32

 

 

Ô. Hoàng Minh Anh Tú

0903047711

Tu.hoang@alta.com.vn

TGĐ Cty CP Văn hoá Tân Bình, TP.HCM

 

UVBCH

 

33

Ô. Vũ Thanh Tùng

0989998268

info@beestgroup.vn

CT HĐQT Cty CP Truyền thông và Du lịch Sơn Tùng, Hà Nội

UVBCH

 

34

Ô. Lương Đức Thắng

0912662388

thangbcdtw@gmail.com

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL, Hà Nội

UVBCH

 

35

Ô. Dương Đức Thịnh

0903 758 918

ddthinh@daithanh.net.vn

GĐ Cty TNHH Truyền thông 

Đại Thành, TP HCM

UVBCH

 

 

36

B. Trần thị Thanh Trà

0936395399/ 0941 395 395

 taodogroup@gmail.com

GĐ Cty CP Đầu tư và

Thương mại Táo Đỏ, Hà Nội

 

UVBCH

 

37

Ô. Lê Đình Trọng

0938 831 999

letrong@stvgroup.vn

TGĐ Cty CP Truyền hình Cáp STV, Hà Nội

UVBCH