Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2024

Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam - Châu Á 2024

23/05/2024 173
Diễn đàn Cấp cao Chuyển đổi số Việt Nam – Châu Á 2024 với chủ đề mới: “Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh - Phát triển Kinh tế số” cùng với các nội dung thảo luận hấp dẫn, toạ đàm chuyên sâu, cập nhật các xu hướng mới nhất về Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh (ESG), cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, Tài chính xanh, 5G, Digital trust, AIoT… VAA hân hạnh là Đơn vị Phối hợp tại Diễn đàn này.