Chủ tịch HĐCM VAA phát biểu tại cuộc họp của Bộ Tư pháp về DA Luật QC Sửa đổi

Chủ tịch HĐCM VAA phát biểu tại cuộc họp của Bộ Tư pháp về DA Luật QC Sửa đổi

27/05/2024 140
(VAA) "Chiều ngày 23/5/2024, theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định đối với Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Cuộc họp đã được tiến hành dưới chủ trì của bà Đặng Hoàng Oanh,Thứ trưởng Bộ Tư pháp và sự đồng chủ trì của bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng với việc góp ý vào các tài liệu trong Hồ sơ Dự án, các thành viên Hội đồng đã dành phần lớn thời gian thảo luận vào Dự thảo lần 3 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Ông Trần Hùng, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn HHQCVN phát biểu tại cuộc họp

 

Phát biểu trước Hội đồng, ông Trần Hùng, Đại diện Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã hoan nghênh Cục Văn hóa cơ sở - cơ quan chủ trì soạn thảo - đã rất tích cực trong việc phối hợp với Hiệp hội tổ chức các cuộc hội thảo; đã lắng nghe và tiếp thu nhiều ý kiến góp ý của các hội viên, doanh nghiệp quảng cáo để đưa vào Dự thảo 3 (như không quy định các màn hình chuyên quảng cáo phải nộp hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo; hướng dẫn quy hoạch theo hướng mở, cải tiến quy trình cấp phép xây dựng công trình quảng cáo...). Mặt khác, ông Trần Hùng cũng đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu cải tiến thêm về thủ tục hành chính,  cho các bảng quảng cáo bằng hình thức Pano cũng thực hiện như quy định của màn hình chuyên quảng cáo hoặc cùng lắm có thể thay việc nộp hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo còn phải đợi ý kiến trả lời của cơ quan chức năng như lâu nay vẫn làm thì nay doanh nghiệp  chỉ nộp thông báo dưới hình thức nộp lưu chiểu như báo chí, xuất bản, phim điện ảnh, còn các doanh nghiệp căn cứ vào quy chuẩn, tiêu chuẩn cơ sở về quảng cáo mà thực hiện và chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình, cơ quan chức năng chỉ làm công tác hậu kiểm là chính.

 

Kết luận cuộc họp, thay mặt Hội đồng Thẩm định, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đã đánh giá cao tinh thần tích cực, khẩn trương của Bộ VHTTDL trong quá trình chuẩn bị Hồ sơ, đảm bảo được tính hợp hiến, hợp pháp, nói lên được tính cần thiết của việc xây dựng Luật SĐBS Luật Quảng cáo. Bên cạnh sự biểu dương các mặt tích cực của Dự thảo, Thứ trưởng cũng gợi ý một số điểm cần rà sóat thêm qua ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để Cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung hoàn thiện bộ hồ sơ trước khi trình lên Chính phủ thông qua.