THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP SỬA ĐỔI LUẬT

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP SỬA ĐỔI LUẬT

13/03/2024 183

 

Kính gửi Quý Hội viên!

 

Hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đăng tải Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo để lấy ý kiến cộng đồng.

 

Đây là việc liên quan thiết thực đến những người hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, đặc biệt là các doanh nghiệp quảng cáo.

 

Văn phòng Hiệp hội xin chuyển đến Quý HV đường link của Cổng TTĐT Bộ VHTTDL

https://bvhttdl.gov.vn/van-ban-du-thao/document-7480.htm

và của Chính phủ: 

https://chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/du-thao-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-quang-cao-6329

để Quý Hội viên tải về nghiên cứu thật kỹ, đóng góp ý kiến cụ thể vào văn bản và gửi về cho CP, Bộ VHTTDL  để tổng hợp cho kịp thời hạn trước ngày 01/5/2024.

 

Trân trọng cảm ơn!

Trần Hùng

Chủ tịch Hội đồng chuyên môn VAA

Giao diện Cổng TTĐT Chính phủ

 

Giao diện Cổng thông tin của Bộ VHTTDL