Văn bản chính phủ

STT Name Action
1 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP 29/03/2021 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Tải về
2 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/08/2020 : Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác Tải về
3 Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/03/2020: Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh Tải về
4 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Tải về
5 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Tải về
6 Dự thảo lần 3 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Tải về
7 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO Tải về
8 Dự thảo tờ trình về việc ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo Tải về
9 Nghị định 79/2017/NĐ-CP ngày 07/7/2017 của Chính phủ "Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về
10 Quyết định của CP về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Tải về