VCCI_Mời góp ý Dự thảo Nghị định về xử phạt VPHC trong du lịch, thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan

VCCI_Mời góp ý Dự thảo Nghị định về xử phạt VPHC trong du lịch, thể thao, quyền tác giả, quyền liên quan

29/04/2021 94

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi quy định về biện pháp xử phạt, mức xử phạt đối với các hành vi kinh doanh lữ hành và lưu trú du lịchthẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực du lịchthể thao, quyền tác giả và quyền liên quan. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến du lịch, thể thao, quyền tác giả và quyền liên quan.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/05/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

 

DỰ THẢO 2

CV lấy ý kiến Dự thảo Nghị định