Văn bản tổng hợp góp ý xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật QC của Hiệp hội

Văn bản tổng hợp góp ý xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật QC của Hiệp hội

08/06/2023 529
Xin gửi quý UVBCH, thành viên, hội viên VAA văn bản tổng hợp góp ý xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật QC của Hiệp hội

Kính gửi Quý UVBCH, thành viên, hội viên VAA

Căn cứ thông tin trên cổng TTĐT của Chính phủ và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố để lấy ý kiến nhân dân vào “Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật quảng cáo”, đặc biệt qua cuộc Hội thảo do Hiệp hội phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở tổ chức để “Lấy ý kiến về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo”của đại diện các thành viên, hội viên, doanh nghiệp trên toàn quốc, Hiệp hội đã tổng hợp, chắt lọc những ý kiến đóng góp hợp lý của các đon vị và làm văn bản“Góp ý DT Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo” (CV số 117 CV-HH ngày 07/6/2023) kèm  toàn văn các bản tham luận, đóng góp ý kiến của các đơn vị, cá nhân gửi đến Bộ VHTTDL và các cơ quan liên quan để tham khảo.

Văn phòng HH xin chuyển đến Quý Hội viên văn bản tổng hợp góp ý của Hiệp hội đã gửi và trân trọng cảm ơn  các đơn vị thành viên, hội viên, doanh nghiệp đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến và hy vọng trong thời gian tới sẽ nhận được sự đóng góp tích cực hơn nữa vào quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo khi cơ quan nhà nước và Hiệp hội có yêu cầu.

Xem Văn bản: Tại đây

Trân trọng./.