VAA mời góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2017/BXD

VAA mời góp ý dự thảo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2017/BXD

27/10/2017 1174
Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam rất mong Quý Hội viên đóng góp ý kiến đối với dự thảo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN 17:2017/BXD

Kính gửi Quý hội viên Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (HHQCVN),

Sau một thời gian thực hiện, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN 17:2017/BXD (ban hành kèm theo  Thông tư 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng) về cơ bản đã chuẩn hóa được việc xây dựng phương tiện quảng cáo ngoài trời, nhưng còn có một số điểm chưa phù hợp với thực tế. Theo phản ánh của hội viên, Hiệp hội Quảng cáo VN đã có nhiều văn bản kiến nghi và đề xuất với các cơ quan quản lý và Bộ Xây dựng xem xét, chỉnh sửa QCVN 17 cho sát thực tế để taọ điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện quảng cáo. 

Đến nay,  thực hiện kế hoạch soát xét xây dựng Quy chuẩn quốc gia, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo xây dựng dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời. 

HHQCVN nhận thấy dự thảo này đã được Bộ Xây dựng tiếp thu nhiều kiến nghị và đề xuất của HHQCVN và hội viên. Tuy nhiên, trên tinh thần công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị các cơ quan có liên quan và Hiệp hộị đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản dự thảo ( xem CV sô 2479/BXD-KHCN và bản dự thảo kèm theo). Với tinh thần đó, HHQCVN đề nghị Quý HV:

1. Nghiên cứu kỹ bản dự thảo để đóng góp ý kiến một cách chi tiết, cụ thể và đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh phù hợp với thực tế nhưng phải hài hòa giữa trách nhiệm của cơ quan quản lý với lợi ích của doanh nghiệp.

2. Ý kiến đóng góp cần làm thành văn bản ngắn gọn, đầy đủ và gửi trực tiếp qua đường BĐ hoặc email về Bộ Xây dựng  (theo đ/c tại CV 2479/BXD-KHCN ). Đồng thời CC gửi VP HHQCVN  để tổng hợp B/C Bộ XD.

  • Văn phòng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam:
    Địa chỉ: Tầng 4, Nhà Hát Múa Rối Việt Nam, 361 Trường Chinh - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
    Điện thoại: 024.39365794.
    Email: hhqcvn@vaa.org.vn

Đây là cơ hội thuận lợi để các HV được trực tiếp phản ánh và góp ý kiến xây dựng văn bản có liên quan thiết thực đến hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy, HHQCVN  đề nghị Quý hội viên tích cực tham góp ý kiến cho dự thảo văn bản được hoàn chỉnh. Nếu không đóng góp, sau này văn bản đã được ban hành không thể trách CQ quản lý cũng như HH không hỏi ý kiến cơ sở.

Trân trọng ./.

Chúng tôi xin gửi đến Quý Hội viên bản dự thảo:

Tải Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời QCVN 17:2017/BXD TẠI ĐÂY

Tải Công văn số 2479/BXD-KHCN của Bộ Xây Dựng TẠI ĐÂY