VAA ký kết với Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân VN - Asean

VAA ký kết với Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân VN - Asean

04/03/2023 374
ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch VAA đã ký kết với Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân VN - Asean về việc đồng chỉ đạo "Hành trình văn hóa Thương mại Việt Nam - Châu Âu

Vừa qua, thay mặt VAA, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch đã ký kết với Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân VN - Asean về việc đồng chỉ đạo "Hành trình văn hóa Thương mại Việt Nam - Châu Âu"

VAA xin chuyển đến Quý Hội viên biết và hưởng ứng Chương trình.

https://tiepthivagiadinh.net.vn/hanh-trinh-van-hoa-thuong-mai-viet-nam-chau-au-dua-nong-san-viet-vuon-tam-the-gioi-d2215.html

https://vnews.gov.vn/video/dua-nong-san-viet-toi-chau-au-71768.htm

Trân trọng cảm ơn!