AdAsia Lahore 2019 Opens for Registration

AdAsia Lahore 2019 Opens for Registration

25/09/2019 1742

Đại hội Quảng cáo Châu Á lần thứ 31 (AdAsia Lahore 2019) sẽ được tổ chức tại Lahore, thủ đô của Pakistan từ ngày...

Chương trình thực tập New Age Leadership Programme của AFAA

Chương trình thực tập New Age Leadership Programme của AFAA

20/05/2024 66

VAA giới thiệu thư ngỏ của Chủ tịch AFAA mời đăng ký khóa thực tập từ 18 – 21/7/2024 tại Ấn Độ dành cho các lãnh...

AdAsia Lahore 2019 Opens for Registration

AdAsia Lahore 2019 Opens for Registration

25/09/2019 1742

Đại hội Quảng cáo Châu Á lần thứ 31 (AdAsia Lahore 2019) sẽ được tổ chức tại Lahore, thủ đô của Pakistan từ ngày...

Thông báo của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam về việc tham dự AdAsia Lahore 2019

Thông báo của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam về việc tham dự AdAsia Lahore 2019

08/08/2019 1341

Để chuẩn bị cho chuyến đi tham dự Đại hội Quảng cáo Châu Á lần thứ 31 được tổ chức tại Lahore, thủ đô của...

AD STARS 2019 Entries are Opened & Free

AD STARS 2019 Entries are Opened & Free

30/01/2019 1591

AD STARS is the only international advertising festival which combines creativity with cutting-edge technology. It aims to share creative solutions...

AFAA annual report 2017

AFAA annual report 2017

24/04/2018 1822

Founded in 1978, AFAA has representations in 20 Asian locations. Its primary objectives are to unify all Asian associations involved in the various...

AdAsia Bali 2017

AdAsia Bali 2017

02/11/2017 1785

Korea Sign Historic Partner Agreement | Ramesh Narayan Elected President of IAA India | AFAA Fastrack | AFAA Guest of Honour at Nepal Ice Crity...

Lịch sử AdAsia và logo, chủ đề qua các kỳ đại hội

Lịch sử AdAsia và logo, chủ đề qua các kỳ đại hội

27/02/2017 2010

AdAsia (Đại hội Quảng cáo Châu Á) là sự kiện quảng cáo, truyền thông lớn trong khu vực, được tổ chức hai năm một...